SBR Check
Velden
Afronden
Voltooid

Welkom op de aanmeldpagina voor de SBRcheck van uw voetbalvelden met rubberkorrels.

Met het invullen van de vragen kunt u zich aanmelden voor bemonstering van uw velden.

Wij vragen u bij uw aanmelding om aanvullende informatie over uw voetbalvelden, zoals het moment van aanleg, de leverancier, het onderhoud en informatie over het granulaat. Dit is voor ons van belang voor een goede inventarisatie van alle gegevens. Daarbij is het voor ons van belang dat er een contact ontstaat voor de sportvelden op een sportcomplex. Dit kan de gemeente zijn, de bespelende (voetbal)vereniging of een stichting waar het beheer is ondergebracht. Wij verzoeken u om één persoon als contactpersoon namens de gemeente, sportvereniging of stichting aan te wijzen per sportcomplex.
Gegevens aanmelding
Wij verzoeken u om uw gegevens zo specifiek mogelijk in te vullen, zodat we uw organisatie en u kunnen bereiken.
namens wie meldt u zich aan?
naam:
website:
adres van uw organisatie
straat:
huisnummer:
toevoeging:
postcode:
plaats:
gegevens contactpersoon
aanhef:
voornaam:
tussenvoegsel:
achternaam:
functie:
afdeling:
telefoonnummer:
emailadres:
Vragen over uw aanmelding? Bel 02 778 62 40 of stuur een e-mail naar SBRcheck.be.